Työnantajamielikuvan rooli tulee tulevaisuudessa korostumaan entisestään. Ikäluokkien pienentyessä työnhakijoiden määrä tulee laskemaan todennäköisesti kaikilla aloilla. Digitalisaatio on varmistanut, että uudenlaista osaamista tarvitaan yhä enemmän alalla kuin alalla.

Myös uusilla sukupolvilla on työelämälle erilaisia vaatimuksia – heille ei riitä, että työstä saa elämiseen tarvittavan määrän palkkaa, vaan työltä kaivataan merkityksellisyyttä. Siksi on tärkeää, että työnantajabrändin kehittäminen kuuluu firman strategiaan.

Hyvästä työnantajabrändistä on paljon etua: 

Aito työnantajakuva syntyy sisältä päin

Yksinkertaisuudessaan työnantajabrändäyksessä on kyse siitä, kuinka yritys viestii itsestään työnantajana. Työnantajabrändi ei voi olla liian kaukana todellisuudesta, vaan sen on oltava aito ja noudatettava yrityksen arvoja.

Ennen varsinaista brändityön aloittamista keskustelu nykyisen henkilöstön kanssa voi olla hyvinkin hedelmällistä. Saat heiltä tietoa siitä, miten he viihtyvät työpaikallaan, mitä asioita he arvostavat ja kokevat ainutlaatuisena yrityksen kulttuurissa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kertaluontoisella kyselyllä tiettyä kampanjaa varten tai osana jatkuvaa henkilöstötyytyväistyystutkimusta. Henkilöstöä kannattaa myös kannustaa käyttämään esimerkiksi Tunto-palvelua, joka kokoaa yhteen vertaisarvioita työpaikoista.

Konkreettinen kehitystyö ei voi kuitenkaan  jäädä vain HR:n harteille. Johdon, HR:n, viestinnän ja markkinoinnin tulee toimia yhdessä parhaan mahdollisen työnantajamielikuvan rakentamiseksi.

Kysymyksiä työnantajabrändäyksen tueksi

Minkälaisia ovat nykyiset ja tulevat työntekijätarpeet?

Jos yritys toimii alalla, jossa hakijoista on pulaa, työnantajamaine on tärkeä, jotta voidaan varmistaa työnhakijoiden houkuttelu nyt ja jatkossa.

Kehittyykö yrityksen toiminta sellaiseen suuntaan, että uudenlaista osaamista tarvitaan?

Jos yritys on profiloitunut tietyn alan työnantajaksi, esimerkiksi logistiikka-alan, mutta yrityksellä on enenevä tarve esimerkiksi IT-osaajille, on työnantajakuvaa kehitettävä siihen suuntaan, että se puhuttelee myös IT-ammattilaisia ja ylipäätään kasvattaa tietoisuutta halutussa kohderyhmässä.

Minkälainen on työntekijöiden vaihtuvuus tällä hetkellä?

Jos henkilöstön vaihtuvuus on liian korkea ja ulko-ovi käy tiuhaan tahtiin, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan työntekijäkokemusta ja panostaa nykyisten työntekijöiden viihtyvyyteen, pelkkien uusien osaajien houkuttelun sijaan.

 

Työnantajamielikuva ei kuitenkaan rakennu irrallisilla kampanjalähdöillä, vaan brändityön on oltava systemaattista ja jatkuvaa.

 

Krista Vuori
Monster