Impress on nopea  ja laadukas sisältöjulkaisu rekrytoinnin tueksi

Sisältömarkkinointi on hiljalleen vakinaistanut paikkansa markkinoinnin kentässä ja toimituksellisten markkinointisisältöjen ennustetaan lisääntyvän yhä enemmän. Monsterin tarjoama Impress-artikkeli tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kertoa itsestään potentiaalisille työnhakijoille haluamallaan tavalla. Toimitettu artikkeli on tehokas tapa tutustuttaa lukija yrityksen työkulttuuriin, arvoihin ja päivittäiseen tekemiseen samalla rakentaen yritykselle arvokasta työnantajamielikuvaa.

Toimittajan kirjoittama Impress-artikkeli voi viestiä tulevista ja meneillään olevista rekrytoinneista, esitellä yrityksen kulttuuria ja ylpeydenaiheita tai nostaa esille yrityksen ajankohtaisia uutisia. Artikkeli julkaistaan Monsterin työnhakijoille suunnatulla Monster Klubi -sivustolla ja julkaisun yhteydessä se jaellaan monikanavaisesti niin Iltalehdessä, sosiaalisessa mediassa kuin maksettuna mainontana Googlessa.

Impressin hyödyt:

Artikkeli tavoittaa laajan ja kohdennetun yleisön:

Etene näin:

  1. Valitse aihe tai teema artikkelille ja sitä varten haastateltava henkilö.
  2. Toimittajamme tekee puhelinhaastattelun valitun artikkelipohjan teeman mukaan.
  3. Asiakas toimittaa kuvamateriaalin, logon sekä mahdolliset  muut materiaalit artikkelia varten.
  4. Artikkeli toimitetaan asiakkaalle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se julkaistaan ja kohdennettu mainonta käynnistyy.

Kerromme mielellämme lisää sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksista Monsterissa!