Työmarkkinoiden kilpailun kovetessa yhä useammin rekrytointien yhteydessä tulee miettiä myös avoimen työpaikan markkinointia: mitkä ovat ne asiat, joilla houkuttelet parhaat ammattilaiset, mitä asioita hakijaryhmä arvostaa, millainen työnantajakuva yrityksellänne on, ja mistä medioista sekä kanavista potentiaaliset hakijat tavoitetaan.

Toteutimme Monsterilla neljän eri alan ammattilaisten kohderyhmätutkimukset* ymmärtääksemme paremmin, mitä asiantuntijat työssään arvostavat, ja miten näistä asioista toivotaan viestittävän rekrytointien yhteydessä. Yksi tutkituista kohderyhmistä oli tekniikan alan osaajat. Kokosimme tutkimuksen pohjalta vinkkejä tekniikan alan osaajien puhutteluun työpaikkailmoituksessa.

Muista nämä työpaikkailmoituksessa

Tekniikan alan osaaja haluaa tutkimuksen mukaan löytää työpaikkailmoituksesta ensisijaisesti realistisen tehtävänkuvauksen. Avoimia työpaikkoja katseltaessa he kiinnittävät huomiota ennen kaikkea näihin asioihin:

Varmista siis, että työpaikkailmoituksessa on viestitty näistä asioista selkeästi. Edellä mainittujen lisäksi työpaikkailmoituksessa kannattaa tekniikan alalla:

Lopuksi on vielä hyvä muistaa, että alasta riippumatta asiantuntijoiden mielestä paras ja vetovoimaisin sisältö on rehellistä tietoa yrityksestä ja haettavasta tehtävästä ilman turhia korulauseita. Toimiva rekrytointiviestintä nostaa esille yrityksen omia työntekijöitä ja heidän tarinoitaan.

Tekniikan alan asiantuntijoiden mielestä hyvä tapa tähän ovat videot. Niissä he toivovat näkevänsä yrityksen työntekijöitä ja tulevia tiimikavereita, sekä yritysten visioiden kautta välitettyä energiaa ja innostusta.

Tavoita tekniikan alan ammattilaiset median kautta

Monster mainitaan työpaikkojen ja työnhaun tiedonlähteistä useimmiten juuri tekniikan alojen asiantuntijoiden parissa. Monster ja Tekniikka&Talous yhdistivät voimansa, ja nyt tavoitat tekniikan alan osaajat vielä varmemmin. Tällä yhdistelmällä tavoitat viikossa yli 130 000 Monsterin aktiivista työnhakijaa sekä jopa 195 000 tekniikan ja teollisuuden ammattilaista.

Ilmoittamalla sekä ammattilehdessä että verkossa ja mobiilissa, tavoitat helposti myös vaikeasti rekrytoitavat ammattilaiset, jotka eivät hae aktiivisesti uutta työpaikkaa. Printin avulla potentiaalinen hakija tavoitetaan iltaisin hänen omalla ajallaan, jolloin laadukkaiden ammattilehtien parissa vietetään jopa 40 minuuttia. Verkko ja mobiili taas kulkevat potentiaalisen hakijan mukana pitkin päivään aamun työmatkasta lounastaukoon ja iltapäivään.

Lisätietoa Tekniikka&Talouden yleisöstä ja ilmoitusmahdollisuuksista saat Monsterin yhteyshenkilöltäsi tai asiakaspalvelustamme: yritys@monster.fi

 

*Tutkimusten tavoitteena oli rakentaa Monsterille ja Monsterin asiakkaille ymmärrystä eri alojen asiantuntijoiden suhtautumisesta työnhakuun ja työpaikkailmoitteluun. Tutkimukset olivat luonteeltaan laadullisia haastatteluja ja ne tähtäsivät syvälliseen kohderyhmän ymmärrykseen. Aineiston koon vuoksi kaikki tehdyt yksittäiset havainnot eivät ole välttämättä suoraan yleistettävissä koskemaan koko kohderyhmää.