Median käytön pirstaloituessa kohdentamisen merkitys rekrytointiviestinnässä korostuu. Toteutimme Monsterilla neljän eri alan ammattilaisten kohderyhmätutkimukset* ymmärtääksemme paremmin, mitä asiantuntijat työssään arvostavat ja miten näistä asioista toivotaan viestittävän rekrytointien yhteydessä.

Yksi tutkituista kohderyhmistä oli IT-osaajat, joiden rekrytoiminen näyttäytyy monille yrityksille haastavana. Osaavista IT-ammattilaisista kilpailee tällä hetkellä moni yritys, joten IT-alan rekrytointi-ilmoitus kannattaa tehdä huolella. Mediatarjonnan lisäksi kokosimme tähän alle tutkimuksen pohjalta vinkkejä, joita voit hyödyntää IT-asiantuntijaa rekrytoitaessa.

IT-ammattilaiset hyödyntävät aktiivisesti verkostoja työnhaussa

Kuten moni muukin työnhakija, myös IT-ammattilaiset käyttävät työnhakuun erilaisia hakukoneita, työpaikkasivustoja ja muita portaaleja. Lisäksi kohderyhmätutkimuksessa kävi ilmi, että IT-osaajat käyttävät ahkerasti omia verkostojaan työnhaussa – lisätietoa etsitään ja kysytään eri lähteistä. Työpaikkailmoituksen responsiiivisuuteen eli toimimiseen eri laitteilla kannattaa kiinnittää myös erityistä huomiota, sillä työpaikkoja usein selaillaan mobiililaitteilla, vaikka itse hakemus tehtäisiinkin tietokoneella.

Muista nämä työpaikkailmoituksessa

Avoimia työpaikkoja katseltaessa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea näihin:

Edellä mainittujen lisäksi työpaikkailmoituksessa kannattaa

IT-osaajan mielenkiinto herää viestimällä aidosti ja totuudenmukaisesti

IT-asiantuntijat etsivät lisätietoja työnantajasta siinä missä muutkin työnhakijat. IT-asiantuntijaa tavoiteltaessa kannattaa

Lopuksi on vielä hyvä muistaa, että alasta riippumatta asiantuntijoiden mielestä paras ja vetovoimaisin sisältö on rehellistä tietoa yrityksestä ja haettavasta tehtävästä ilman turhia korulauseita. Toimiva rekrytointiviestintä nostaa esille yrityksen omia työntekijöitä ja heidän tarinoitaan. Tutkimukseen osallistuneiden mielestä ilmoitus tulisi räätälöidä jokaista tehtävää varten – samaan tapaan kuin työnhakija räätälöi hakemuksensa.

Täydellisen työpaikkailmoituksen rakenne IT-asiantuntijan näkökulmasta

  1. Tiivis yrityskuvaus/johdanto alkuun (kyseisen tehtävän näkökulmasta)
  2. Tehtävän vaatimukset selkeästi ja yksityiskohtaisesti
  3. Tehtävän tarjoamat haasteet ja kehittymismahdollisuudet
  4. Työpaikan tarjoamat edut konkreettisesti, esimerkiksi työvälineet, terveydenhuolto ja virkistys
  5. Työajat ja työn joustot, kuten etätyömahdollisuus
  6. Työpaikan sijainti + liikenneyhteydet
  7. Yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero (mielellään suoraan yritykseen)
  8. Linkki organisaation www-sivuille lisätietoja varten (alun esittelyssä tai myöhemmin)

Tavoita IT-alan ammattilaiset kohdennetun median kautta

Monsterin avulla saat kattavan kampanjan vaikuttaviin ammattimedioihin, joiden kautta tavoitat haluamasi ammattilaiset heitä kiinnostavien asioiden parista. Ilmoittamalla sekä ammattilehdessä että verkossa ja mobiilissa tavoitat helposti myös vaikeasti rekrytoitavat ammattilaiset, jotka eivät hae aktiivisesti uutta työpaikkaa. Autamme mielellämme kokoamaan rekrytointikohtaisen mediakokonaisuuden, jonka avulla tavoitat alan parhaat osaajat. IT-hakujen markkinointikanavana toimii Monsterin lisäksi esimerkiksi Tivi, joka tavoittaa yli 142 000 ICT-ammattilaista printissä ja digissä.

Kysy lisää omalta Monster-yhteyshenkilöltäsi tai asiakaspalvelustamme: yritys@monster.fi.

 

*Tutkimusten tavoitteena oli rakentaa Monsterille ja Monsterin asiakkaille syvällistä ymmärrystä eri alojen asiantuntijoiden suhtautumisesta työnhakuun ja työpaikkailmoitteluun. Tutkimuksen avulla haettiin ennen kaikkea näkemystä eri kanavien roolista työnhakuprosessissa, työnhakuprosessin luonteesta sekä työpaikan valinnan ratkaisevista tekijöistä. Tutkimukset olivat luonteeltaan laadullisia ja ne tähtäsivät syvälliseen kohderyhmän ymmärrykseen. Aineiston koon vuoksi kaikki tehdyt yksittäiset havainnot eivät ole välttämättä suoraan yleistettävissä koskemaan koko kohderyhmää.