Alma Careerin toimitusjohtaja Marja Pylkkänen kävi Orlandon Rekrytoinnin Trendit -konferenssissa (The Recruiting Trends Conference) marraskuussa 2015. Keräsimme rekrytoinnin kuumimmat puheenaiheet 3 artikkelin sarjaksi Monster Caféen.

”Tällä kertaa konferenssissa puhuttiin erityisesti rekrytoinnin haasteista Yhdysvaltojen markkinatilanteesta johtuen. Vaikka rekrytointi tai sen kehittäminen eivät olisikaan yrityksessäsi juuri nyt korkeimmalla prioriteettilistalla, toivon, että saat koosteestamme ideoita oman työsi kehittämiseen ja tulevaisuuden haasteiden selättämiseen”, Pylkkänen kannustaa.

Uudenlaisia työsuhteita ja pysyvyyshaastatteluja

Yhdysvalloissa työttömyysprosentti on matalimmillaan kautta aikojen ja osaajista käydään kovaa kilpailua. On myös arvioitu, että työmarkkinoille nyt tulevalla sukupolvella tulee olemaan 10–14 työpaikkaa 38 ikävuoteen mennessä. Osaajista käydäänkin tällä hetkellä kovaa kilpailua, ja osaajapula on pakottanut yritykset miettimään rekrytointia ja henkilöstön pysyvyyden varmistamista uudella tavalla. Samanlaista trendiä on nähtävissä myös itäisen Keski-Euroopan maissa, kuten Puolassa ja Tsekissä, joissa työnhakijoista käydään jo kovaa kilpailua.

Sen lisäksi, että nuoremmat työntekijät ovat valmiita vaihtamaan työpaikkaa muutaman vuoden välein, heitä kiinnostaa yrittäjyys ja työajan joustavuus. Tämä pakottaa myös työnantajat miettimään työn tekemistä uudesta näkökulmasta. Perinteisen työsuhteen lisäksi keskustelua käytiin muun muassa freelancer-työstä, työstä ostettavana palveluna (WaaS), tarpeeseen tehtävästä työstä, just-in-time -työstä sekä fly-in fly-out -työstä. HR-ihmisiä haastettiin miettimään, mitkä roolit yrityksessä oikeasti vaativat perinteistä työsuhdetta, ja mitkä työtehtävät voitaisiin hoitaa näiden uudenlaisten työsuhdemuotojen avulla.

Rekrytointitarve syntyy yleensä silloin, kun joku työntekijöistämme päättää vaihtaa työpaikkaa. Kilpailuilla markkinoilla henkilöstön pysyvyyden varmistaminen onkin yksi HR:n tärkeimmistä tehtävistä.  Henkilöstötyytyväisyystutkimusten ja kehityskeskustelujen rinnalle tai tilalle Yhdysvalloissa on otettu käyttöön pysyvyyshaastattelut. Kerran vuodessa tehtävien tutkimusten ja keskustelujen hyöty kyseenalaistettiin vahvasti ja enemmän arvoa nähtiin esimiesten ja alaisten jatkuvassa dialogissa. Työkaluna keskusteluissa käytettiin säännöllisiä, strukturoituja pysyvyyshaastatteluja, joiden etuja tutkimuksiin verrattaessa olivat:

  1. tieto, josta on hyötyä tässä hetkessä
  2. keskittyminen yksilöön koko ryhmän sijaan
  3. esimiesten asettaminen ratkaisukeskeiseen rooliin
  4. luottamuksen rakentuminen

Pysyvyyshaastattelun etuna on myös se, että se lisää sitoutumista yritykseen. Jatkuvan dialogin avulla tulevat rekrytointitarpeet on helpommin ennustettavissa ja suunnitelmia voidaan rakentaa yhdessä pysyvyyden varmistamiseksi.

 

Marja Pylkkänen, Alma Career Oy:n toimitusjohtaja

Twitter @MarjaPylkkanen

 

Lue lisää Rekrytoinnin Trendit -konferenssin puhutuimmista trendeistä: Analytiikkaa ja personoitua rekrytointia