Vuosi 2015 oli vuosi, jolloin työnantajamielikuvan vaikutus osaajien houkutteluun ja työntekijöiden sitouttamisen tärkeys ja samalla vaikeus mietityttivät yritysten HR-päättäjiä yhä enenevässä määrin, sosiaalisen median rooli entistä paremman ja tehokkaamman rekrytointiprosessin tukifunktiona tunnustettiin, sekä videon käyttö ja erityisesti videohaastattelut alkoivat ottaa paikkansa yhä useammassa rekrytoinnissa.

Rekrytointiviestien kohdentaminen on jo arkipäivää

Tavoittaakseen ja houkutellakseen myös passiivisia työnhakijoita, pelkkä geneerinen työpaikkailmoitus ei enää – ainakaan kaikilla aloilla ja kaikissa osaajaryhmissä – tätä tarkoitusta palvele, vaan on otettava käyttöön erilaisia kohdentamisen työkaluja ja mietittävä viestinsä entistä tarkemmin.

Jo vuonna 2015 olemme Monsterilla tarjonneet merkittävän valikoiman tuotteita ja palveluja työnhakijoiden kohdennettua tavoittamista varten. Näiden tuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi vuoden takaisesta, antaen vahvan signaalin sille, että jatkossa juuri kohdentaminen on rekrytoinneissa yhä keskeisemmässä roolissa. Esimerkiksi evästeisiin perustuvan, vastaavia työpaikkoja aiemmin selailleiden tavoittamiseen perustuvan kohdennetun CAN (Career Ad Network)-verkostomme ilmoitusmäärät kasvoivat 12 prosenttia vuonna 2015.

Sosiaalinen media vakiinnutti asemiaan

Jos yritys ei tänä päivänä ole sosiaalisessa mediassa edes jollain tavalla läsnä, voidaan ainakin nuorempien sukupolvien osalta ajatella, ettei tätä yritystä ole heille olemassakaan. Yritykset ovat hiljalleen siirtyneet käyttämään sosiaalisen median eri kanavia myös rekrytoinneissaan, osa edelläkävijän roolissa, osa pienemmin askelin.

Erilaisten rekrytointiin liittyvien työkalujen määrä on myös kasvussa, ja myös Facebookia on alettu monissa yrityksissä valjastaa yhä enemmän rekrytoinnin tueksi muun muassa sen erinomaisten kohdennusmahdollisuuksien ansiosta. Facebook on myös hyvä kanava työnantajamielikuvan välittämiseen ja positiivisen yrityskuvan luomiseen hyödyntäen mm. sisältömarkkinoinnin keinoja. Edelläkävijät hyödyntävät rekrytoinneissaan jo myös nopeasti Suomessakin yleistyvää Snapchatiä, sekä Instagramia ja Pinterestiä.

Myös Monster tarjoaa omassa palveluvalikoimassaan lisänäkyvyyttä työpaikkailmoituksille ja muille työnantajien viestille niin Facebook- kuin Twitter-kohdennuksenkin avulla. Esimerkiksi uutuustuotteemme Social Job Ads tarjoaa valmiin, yrityksen omalle Twitter-tilille liitettävän ratkaisun Twitter-kohdennuksiin.

Työnantajamielikuvan merkitys kirkastui entisestään

Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat varmistaneet sen, että kaikki on läpinäkyvää ja kaikesta keskustellaan. Niinpä työnantajamielikuvaakaan ei voi rakentaa valheellisten viestien varaan, vaan sen tulee kummuta yrityksen aidoista käytännöistä, arvoista ja kulttuurista.

Tiettyjen alojen kärvistellessä osaajapulan kanssa, on entistä tärkeämpää olla työnantajana houkutteleva ja tarpeeksi kiinnostava, jotta nämä osaajat myös pysyvät talossa. Markkinoidakseen itseään on tiedettävä ja tunnettava missä nämä osaajat liikkuvat, mitä he työnantajassa ja työssään arvostavat ja mitä heille kannattaa viestiä houkutellakseen heitä tarttumaan työtarjoukseen. Sisältömarkkinoinnin saralla pystymmekin tarjoamaan laadukasta näkyvyyttä ja tavoittavuutta niin Kauppalehdessä kuin omissa julkaisukanavissammekin.

Videohaastattelut yleistyivät

Monsterin tuoteportfolioonkin kuuluva Recruitby.net-videotyökalu on vakiinnuttanut paikkansa ja yhä useammat yritykset käyttävät sitä ainakin osassa rekrytointejaan. Recruitby.netin tuotejohtaja Riku Malkki kertoo, että vuonna 2015 hiukan konservatiivisemmatkin HR-henkilöt ovat rohkaistuneet kokeilemaan videohaastatteluita, pääosin menestyksekkäästi.

Vuoteen 2014 verrattuna videohaastatteluihin vastanneiden työnhakijoiden määrä on tuplaantunut, ja palvelua käyttävien rekrytoijien määrä on kasvanut 47 %. Malkin mukaan kynnys kokeilla videohaastatteluita yhtenä rekrytoinnin työkaluista on madaltunut huomattavasti vuonna 2015, ja tahot, jotka ovat uskaltaneet hypätä videohaastatteluiden maailmaan, ovat myös pääsääntöisesti ottaneet ne pysyväksi osaksi rekrytointiprosessiaan.  Huomionarvoista on myös se, että työnhakijat pitävät videohaastattelusta, ja jopa 83,5 % suosittelisi videohaastattelua työnhakijan näkökulmasta.

 

Vuosi 2016 tuo mukanaan yhä kattavammat keinot työnhakijoiden tavoittamiseen ja kohderyhmien tunnistamiseen, ja jo alkuvuodesta meillä on rekrytoinnin parissa työskenteleville runsaasti jännittävää kerrottavaa. Tavoitteenamme on vuonna 2016 edelleen tarjota markkinoiden toimivimmat ratkaisut rekrytoinnin tueksi.

Rekrytointien värittämää vuotta 2016 toivottaen

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services
Monster.fi