Onko nykyinen työnkuvasi sama kuin se, johon sinut alun perin palkattiin? Tuskin. Mutta kuinka monesti olet päässyt muotoilemaan työtäsi harkiten yhdessä työyhteisön kanssa, miten asiat olisi järkevintä tehdä? Ratko.fi tarjoaa työkalut tähän.

Työpaikoilla tilanteet vaihtuvat. Firman tilauskanta kasvaa, ja sähköpostit kilahtelevat aina vain tiheämpään tahtiin. Tilauksia hoitava henkilökunta joutuu jättämään vähemmän kiireelliset työt sivuun – ensin viikoksi, sitten kuukaudeksi, ehkä lopullisesti. Varastotyöt päätetään automatisoida. Ruumiillinen työ varastossa vähenee, ja koneiden valvonnasta tulee työn pääasiallinen sisältö. Kaupparatsu loukkaa polvensa. Asiakkaiden luona kiertämisen sijaan hän tekee puhelinmyyntityötä päätteen äärellä toimistossa.

Kaikki edellä mainittu on työn muotoilua. Termi tarkoittaa yksinkertaisesti työn ja työnjaon uudelleen organisoimista.

Eri syitä muotoilla työtä

Muotoilun sijaan voidaan puhua myös

Muotoilua tehdään lukuisista eri syistä. Tehtävien tai työympäristön mukauttaminen voi olla paikallaan silloin, kun tekijän työkyky alenee tai ollaan rekrytoimassa ihmistä, jolla on jokin vamma tai sairaus. Tällöin pienillä muutoksilla päästään usein pitkälle ja työn kuormitus saadaan kohdalleen.

Työn tuunaaminen on yksi keino parantaa kaikkien työhyvinvointia. Kun tehtäviin sisällytetään lisää itselle mielekkäitä asioita, tehokkuus ja jaksaminen paranevat.

Työelämän muutoksessa on yhä tärkeämpää, että työtehtäviä ja -ympäristöjä pystytään muokkaamaan erilaisille tekijöille, erilaisiin tilanteisiin ja työmuotoihin sopiviksi. Meillä on työkavereina nuoria, ikääntyneitä, etniseltä- ja kielitaustaltaan ja perhetilanteiltaan erilaisia ihmisiä. Etätyön tekeminen tulee mahdolliseksi yhä useammassa työtehtävässä, ja digitalisoituja työprosesseja voidaan pilkkoa eri tekijöille.

Työtä vaikeasti työllistyville nuorille

Ratko.fi-sivustolta löydät konkreettisia vinkkejä ja työkaluja siihen, kuinka voit muotoilla työtä työyhteisössä.

Alun perin Ratko-konsepti luotiin, jotta työpaikat voisivat aiempaa paremmin palkata vammaisia ja osatyökykyisiä nuoria. Taustalla oli tieto siitä, että vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin muiden nuorten.

Monesti työnantajat ilmoittivat palkkaamisen esteenä olevan sen, että he eivät tiedä, millaiset tehtävät olisivat vammaiselle nuorelle sopivia.

Ratkoa on kokeiltu kymmenillä työpaikoilla huvipuistoista logistiikkakeskuksiin ja toimistoista rakennustyömaihin. Ratkon avulla on eritelty työtehtävien väleissä ja laitamilla olevia töitä, jotka eivät kuulu kenenkään ydintehtävien alueelle. Workshopeissa niistä on syntynyt mm.

Yhteiskuntavastuu on ulottunut nuoren lisäksi omaan henkilöstöön: uuden työnkuvan luominen ja osatyökykyisen nuoren palkkaaminen on helpottanut muiden työtaakkaa ja lisännyt jaksamista.

Aina uutta tehtäväkokonaisuutta ei löytynyt. Joskus sellaista ei lähdetty hakemaankaan, vaan workshopissa kartoitettiin kevennettyjä töitä olemassa oleville työntekijöille. Yhtä kaikki, työyhteisö oppi muokkaamaan tehtäviä yhdessä.

Workshopia kahvitunnilla tai edustustiloissa

Ratkon työkaluilla henkilöstö kirjaa tehtävät ja työnjaon näkyviksi, jolloin niistä päästään keskustelemaan yhteisesti vaikkapa eri ammattikuntien tai tiimien välillä.

Ratko.fi -sivustolla kuvatut työkalut on suunniteltu siten, että ne taipuvat näppärästi erilaisiin tilanteisiin ja työpaikkoihin. Workshop on pyörinyt niin firman edustustiloissa kuin ravintolan leikkinurkkauksessa. Valikoimassa on esimerkiksi miellekarttaa, post it -lappuja ja listausta kynä ja paperi -tekniikalla.

Voitte järjestää workshopin työpaikkapalaverin tai kehittämispäivän osana. Jos workshop tuntuu liian raskaalta, kukin voi liimailla post it -lappuja työnsä lomassa huoneen seinälle. Yhteistä näkemystä voidaan hakea sitten vaikkapa kahvitunneilla.

 

Minna Tarvainen
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Ratko on osa Vammaisten lasten ja nuorten toimintaa. Lue lisää: www.ratko.fi
Voit myös tilata koulutetun Ratko-workshopin asiantuntijan, jollet ehdi tai halua järjestää työpajoja itse.