Samalla kun talous on vahvistunut, on työttömyysaste laskenut. Tänä päivänä pätevien työnhakijoiden houkuttelu on vaikeampaa kuin koskaan. Näin kertoo kansainvälisen Monsterin teettämä State of Recruiting 2018 -tutkimus, joka kartoittaa rekrytointialan tilannetta Yhdysvalloissa.

Tutkimuksen tuloksia lukuina:

Myös Suomessa samankaltainen tilanne

Vaikka tutkimus toteutettiinkin Yhdysvalloissa, on samanlaisia merkkejä havaittavissa myös Suomessa rekrytointialalla.

Suurimpia syitä sille, miksi työnantajat eivät löydä sopivia tekijöitä, on pula hakijoista sekä tarvittavan osaamisen puute. Puhuttaessa vaikeuksista löytää työntekijöitä voidaan erottaa kaksi erityyppistä ongelmaa, hakijapula ja osaajapula. Suomessa on jo pidempään kärsitty hakijapulasta erilaisissa suorittavan työn tehtävissä, esimerkiksi siivousalalla.

Osaajapula taas on kasvanut ja kärjistynyt teknologioiden nopean kehittymisen myötä, jolloin pulaa ei välttämättä ole hakijoista, vaan tarvittavasta ajantasaisesta osaamisesta.

Työnantajien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kilpailun kiristyessä osaavista ammattilaisista, on yritysten panostettava entistä enemmän työpaikkailmoitusten markkinointiin sekä työnantajamielikuvansa kehittämiseen houkutellakseen työntekijöitä.

Monsterin vinkit rekrytoijille

Jotta rekrytointi olisi tuloksellista nyt ja tulevaisuudessa, on haasteita osattava ratkaista erilaisin keinoin – tuomalla rekrytointiin lisää markkinoinnillista näkökulmaa, käytettävä teknologiaa oikeisiin asioihin sekä hyödyntämällä dataa ja analytiikkaa toimenpiteiden ennakoinnissa ja arvioinnissa.

Tilanteessa, jossa pätevien hakijoiden löytäminen on yhä vaikeampaa, on markkinointiosaaminen välttämätöntä. Miten työpaikat tuodaan juuri sinne, missä potentiaaliset hakijat liikkuvat? Miten yrityksen saa erottumaan kilpailijoista houkuttelevana työnantajana?

Vaikka yritys panostaisikin yrityskulttuurin kehittämiseen, on työnantajakuvaa myös osattava markkinoida, jotta tieto tavoittaa oikeat ihmiset.

Ei voi kieltää, etteikö digitaalisuus muovaisi myös rekrytointialaa. Kuitenkin, jos teknologia keskitetään vääriin asioihin, voi se etäännyttää hakijat yrityksestä. Digitaalisia työkaluja tulisikin pitää rekrytoijan apuvälineinä helpottamaan hänen työtaakkaansa, ei korvaamaan kokonaan ihmistä prosessissa.

Aikaa vapautuu, kun osana prosessia hyödynnetään automaatiota ja muita digitaalisia teknologioita. Käytä vapautunut aika inhimillisen kontaktin luomiseen kandidaattien kanssa.

Monsterin tutkimuksen mukaan 50 % rekrytoijista pelkää, etteivät he käytä aikaansa kyllin tehokkaasti. 67 % mielestä heidän tulisi olla oman asiantuntijuudensa lisäksi myös analytiikan asiantuntijoita. Keräämällä dataa aikaisemmista kokemuksista, voidaan tunnistaa malleja, jotka johtavat onnistuneeseen rekrytointiin ja hakijakandidaatin palkkaamiseen.

Monsterin ”State of Recruiting 2018” -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 4.-11. kesäkuuta 2018 välisenä aikana. Siihen vastasi 442 henkilöä, jotka työskentelevät Yhdysvalloissa rekrytoinnin parissa sisäisesti yrityksissä sekä henkilöstöpalveluyritysten palveluksessa. Tutkimuksen virhemarginaali on +/-2,9 % ja sen luotettavuustaso on 95 %.