Monsterin tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin työelämään rynnistävän z-sukupolven odotuksia ja arvomaailmaa. Löydökset auttavat työnantajia ymmärtämään paremmin heidän tarpeitaan ja toiveitaan työelämää kohtaan.

Z-sukupolvi (nyt n. 15-20 vuotiaat) on ensimmäinen aidosti diginatiivi sukupolvi. He ovat kasvaneet maailmassa, jossa älypuhelimet ja tabletit lukuisine kommunikointimahdollisuuksineen ovat arkipäivää, ja viimeisetkin rippeet c-kaseteista ja lankapuhelimista ovat jääneet kauas taa. Työpaikkaa kohtaan heillä on kahtiajakoisia odotuksia: he etsivät pelkkää rahaa suurempaa merkitystä, ja samaan aikaan arvostavat hyvin käytännönläheisiä, perinteisiäkin asioita.

Oman uransa haltijat

Tätä sukupolvea motivoivat selvityksen mukaan monet eri asiat, mutta ylitse muiden vyöryi tarve tehdä kaikkensa saavuttaakseen tavoitteensa. Tämä sukupolvi on kasvanut myös positiiviseen ajattelumalliin yrittäjyydestä, ja jopa lähes 50 % näkee sen varsin realistisena vaihtoehtona työllistää itsensä.

Samanlaista linjaa jatkaa z-sukupolven voimakas halu olla itse oman uransa haltija, ja he kokevatkin ammatillisen kehittymisen olevan vahvasti jokaisen yksilön omasta aktiivisuudesta kiinni.

Tämän sukupolven keskuudesta löytyy myös halukkuutta muuttaa työn perässä. He eivät myöskään kaihda ilta- tai viikonlopputyötä saadakseen parempaa palkkaa.

Motivaattorina luottamuksen arvoinen esimies

Z-sukupolven arvostaessa korkealle työn merkitystä, on heidän arvomaailmansa kuitenkin lopulta melko perinteinen. Tutkimuksen yllättävintä antia onkin, että z-sukupolvi pitää tärkeänä erityisesti juuri kilpailukykyistä palkkaa ja esimiestä jota he voivat kunnioittaa ja arvostaa. Nämä kaksi ovat kärkisijoilla kysyttäessä ensimmäisen työpaikan välttämättömimpiä ominaisuuksia.

Diginatiivin maailmassa asiat muuttuvat ja etenevät nopeasti, ja erilaisia virikkeitä on jatkuvasti saatavilla. Tällaisia tarpeita heillä voidaan odottaa olevan myös tulevia työtehtäviään kohtaan, ja oikein motivoituina he voivat merkittävästi vaikuttaa työnantajansa tulevaisuuden menestykseen. Tämä sukupolvi ei siis välttämättä tarvitse virkistysmahdollisuuksia, liikuntaseteleitä tai ilmaisia lounaita. He tarvitsevat toimivat työvälineet ja kiinnostavia, säännöllisesti muuttuvia haasteita.

Kaiken lähteenä motivaation ylläpito

Houkutellakseen tämän sukupolven edustajia palvelukseensa, tulee työnantajamielikuvaa rakentaa systemaattisesti ja johdonmukaisesti eri kanavissa ja eri teknologioissa. Viestin tulee olla nähtävillä laajasti eri verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa, erityisesti mobiilisti. Parhaiten tätä kohderyhmää puhuttelevat persoonalliset, mieleenpainuvat viestit.

Kiinnittämällä huomiota z-sukupolvea motivoiviin asioihin, voidaan heitä sitouttaa ja kannustaa jatkamaan saman organisaation palveluksessa pidempään. Tätä ryhmää voi parhaiten motivoida rahalla, työn merkityksellä, sekä työtehtävien haastavuudella ja jännittävyydellä.

Onkin olennaista ylläpitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä esimiehen ja tämän sukupolven edustajan välillä, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan nopeasti puuttua. Vuosittaiset kehityskeskustelut eivät tämän porukan keskuudessa riitä.

Lataa koko raportti täällä.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen teetti Monster Worldwide ja sen toteutti globaali tutkimusyhtiö TNS tammikuussa 2016. Tutkimukseen osallistui yli 2000 vastaajaa USA:ssa.

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services
Monster