Monsterillakin ollaan kesätunnelmissa. Kesä-heinäkuun vaihteessa toteutimme verkkosivuillamme kyselyn, jonka aiheena oli loman pitäminen työnhausta. Keskikesää on yleensä pidetty huonona aikana sekä työllistymisen että rekrytoinnin kannalta. Ajatellaan, että kaikki ovat lomalla, niin hakijat kuin työnantajatkin, ja oikeaa ihmistä voi olla vaikea tavoittaa.

Kyselyn tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että valtaosa työnhakijoista jatkaa uuden työpaikan etsimistä kesälläkin. Vastaukset jakautuivat melko tasan aktiivisten työnhakijoiden (54 %) ja työpaikkoja satunnaisesti silmäilevien kesken (39 %). Työnhausta kesällä kokonaan taukoa pitäviä oli kyselyn mukaan selkeästi vähiten, vain 7 prosenttia vastaajista.

Tästä voi siis päätellä, että uuden työntekijän etsimistä ei kannata välttämättä lykätä syksymmälle vain siinä pelossa, ettei hakemuksia tulisi. Etenkin nykyaikana, kun työpaikkailmoituksia voi helposti selailla älypuhelimella vaikka mökkilaiturilta.

Kesällä kannattaa erityisesti hyödyntää rekrytoinnissa myös sosiaalisen median mahdollisuuksia. Mainostamalla avoimia työpaikkoja sosiaalisessa mediassa on mahdollista tavoittaa helposti myös työnhausta lomailevat ja passiiviset työnhakijat.

Jos yrityksesi on rekrytoimassa nyt kesällä tai alkusyksystä, kannattaa myös hyödyntää Monsterin kesäkampanjatarjous, joka on lunastettavissa elokuun loppuun asti.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan

Lomailetko työnhausta vai haetko töitä aktiivisesti kesälläkin?

*Kysely toteutettiin Monsterin Suomen verkkosivuilla kesäkuun ja heinäkuun vaihteessa 2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 257 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.