Teimme nettisivuillamme pienen kyselyn siitä, mitkä lähteet työnhakijat kokevat tärkeimmiksi muodostaessaan mielikuvaa työnantajasta. Äänensä antoi yhteensä 452 henkilöä noin kolmen viikon aikana syys-lokakuussa 2016.

Ylivoimaisesti tärkeimmiksi lähteiksi nousivat yrityksen omat kotisivut (27 %), sekä omat ystävät ja tuttavat (29 %). Kolmanneksi kipusi työpaikkailmoitus (19 %). Myös yritystä koskevaa uutisointia ja artikkeleita (12 %), sekä sosiaalisen median kanavia (10 %) seurataan melko ahkerasti.

Mikä näistä lähteistä on tärkein muodostaessasi mielikuvaa työnantajasta?

tarkeimmat_lahteet_muodostaessasi_mielikuvaa_tyonantajasta

 

Työnhakija siis tutkii olemassa olevaa tietoa hyvinkin laajasti muodostaessaan käsitystä yrityksestä. Työpaikkailmoitus näyttelee tässä tärkeää roolia, sillä ilmoituksen kautta saadaan yleensä tieto siitä, että yrityksessä on kiinnostava mahdollisuus tarjolla. Työpaikkailmoituksesta siirrytään sitten eteenpäin muihin kanaviin ja verkostoihin etsimään lisätietoja, joiden avulla mielikuva työnantajasta muodostuu.

Tietoa on saatavilla runsaasti eri lähteistä ja niitä hyödynnetään myös työnhaussa yhä enemmän. Somessa näkee keskusteluja työnantajista ja kokemuksista esimerkiksi hakuprosesseissa, ja huonoilla kokemuksilla on tapana levitä. Pettynyt hakija tuskin enää hakee uudestaan, tai suosittelee työnantajaa kenellekään muulle, puhumattakaan siitä, aikooko hän enää koskaan käyttää tai ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita. Näin myös ne, ketkä lähtivät vasta etsimään tietoa työnantajasta, saattavat olla hakematta avointa tehtävää.

Yksi suurimmista pettymyksen syistä on hakijaviestintä. Työnhakija haluaa saada tietoa hakuprosessin kulusta ja mikä hänen osansa siinä on. Jos sitä ei kuulu, lähtee mylly liikkeelle. Jos sähköpostiviestintä tuntuu hankalalta, kannattaa avuksi harkita rekrytointijärjestelmää.

Hyviä hakijakokemuksia rakentamassa,

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services