Teetimme tammikuussa 2018 kyselytutkimuksen, jossa kartoitimme yritysten edustajien näkemyksiä työnantajamielikuvasta ja sen rakentamisesta. Samanaikaisesti kysyimme myös Monsterin verkkosivuilla vierailleilta työnhakijoilta* heidän näkemystään siitä, mikä vaikuttaa eniten mielikuvaan työnantajasta.

Aitous kannattaa työnantajamielikuvan rakentamisessa, sillä suurin osa vastaajista (29 %) pitää ystäviä ja tuttavia tärkeimpänä lähteenä muodostaessaan mielikuvaa työnantajasta. Myös rekrytointiprosessiin ja erityisesti hakijaviestintään, kannattaa kiinnittää huomiota, sillä negatiiviset kokemukset jaetaan helposti eteenpäin.

Seuraavaksi tärkeimpänä tekijänä pidetään yrityksen omia kotisivuja (24,2 % vastaajista), joten sivuille kannattaa lisätä työnantajamielikuvaa tukevaa materiaalia, esimerkiksi esittelyvideoita ja -kuvia, jotka viestivät yrityksen kulttuurista.

Myös rekrytointi-ilmoitteluun kannattaa panostaa, sillä 17,1 % vastaajista kokee työpaikkailmoitukset tärkeimmäksi lähteeksi. Kirjoittamalla työpaikkailmoituksen huolellisesti ja tehostamalla sitä yrityksestä kertovin kuvin ja videoin, voi vaikuttaa potentiaalisiin hakijoihin jo heti rekrytoinnin alkumetreillä.

Työnantajamielikuvaan vaikuttaa myös, jos yritys on näkynyt mediassa ja siitä on tehty uutisia tai artikkeleja (13,6 % vastaajista). Näiden lisäksi sosiaalisella medialla (11,9 % vastaajista) ja yrityksen omilla markkinointikampanjoilla (4,2 % vastaajista) koettiin olevan vaikutusta mielikuvaan yrityksestä työnantajana.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:

Mikä näistä lähteistä on tärkein muodostaessasi mielikuvaa työnantajasta?

• Ystävät ja tuttavat – 29.03 % (90 henkilöä)
• Yrityksen omat kotisivut – 24.19 % (75 henkilöä)
• Työpaikkailmoitukset – 17.1 % (53 henkilöä)
• Uutiset ja artikkelit – 13.55 % (42 henkilöä)
• Sosiaalinen media – 11.94 % (37 henkilöä)
• Markkinointikampanjat – 4.19 % (13 henkilöä)

Kysyimme työnhakijoilta samaa vuonna 2016 ja tulokset olivat pitkälti samassa linjassa tänä vuonna tehdyn kyselyn kanssa.

*Kysely toteutettiin Monsterin Suomen verkkosivuilla alkuvuodesta 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 310 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.