Monsterin sivuillaan tekemän, useita maita kattavan kansainvälisen kyselyn* mukaan työnhakijat Suomessa luottavat ensisijaisesti Googleen etsiessään lisätietoja potentiaalisesta työnantajasta.

Google ykkönen, kontaktiverkostot vajaakäytöllä

Kyselyyn vastanneista suomalaisista yli puolet (54,5 %) etsi tietoa työnantajista Googlen avulla. Vastaava luku globaalilla tasolla tarkasteltuna oli 66 %. Vain alle viidennes (17,8 %) suomalaisista vastanneista kertoi hakevansa työpaikkaa etsimättä lainkaan lisätietoja työnantajasta. Luku on hiukan matalampi kuin globaali, 23 %.

Omaa kontaktiverkostoaan hyödynsi yllättäen vain hiukan yli kymmenen prosenttia (13 %) vastanneista suomalaisista. Ranskalaiset puolestaan ovat kunnostautuneet eniten verkostojensa hyödyntämisessä, sillä heistä joka kolmannes etsi lisätietoja työnantajista tuttaviltaan.

Lähes samalle tasolle verkostojen kanssa ylsivät erilaiset työnantaja-arvosteluja sisältävät sivustot kuten Glassdoor tai Kununu (12,7 %). Kansainvälisesti nämä palvelut ovat huomattavasti arkipäiväisemmässä käytössä työnhakijoiden keskuudessa, sillä vastaava luku globaalisti on 44 %, ja esimerkiksi Saksassa jopa 55 %. Tällaiset sivustot eivät vielä Suomessa ole kunnolla lyöneet läpi, mutta tätä kirjoittaessa (30.11.2016) Glassdoorista löytyy arvioita jo 649 työnantajasta Suomessa.

Työnhakija voi olla tuleva yhteistyökumppanisi

Me täällä Monsterilla kannustamme työnhakijoita tekemään taustatyönsä hyvin ennen hakemuksen laatimista tai puhelua yrityksen edustajalle. Työnhakijat koluavat Google-hakujen ja verkostojensa lisäksi esimerkiksi yrityksen nettisivuja, some-kanavia ja uutisia kirjoittaakseen mahdollisimman hyvän hakemuksen tai esittääkseen mieleenpainuvia kysymyksiä lisätietoja kysyessään tai haastatteluun valmistautuessaan. Yhden hakemuksen laatimiseen saattaakin mennä yhden työpäivän verran aikaa kaikkine selvittelyineen.

Mahdollisuus kysyä lisätietoja tehtävästä on osa laadukasta hakijakokemusta siinä missä väliaikatiedot haun etenemisestä, sekä hakijoiden tiedottaminen haun päättymisestä ja valinnasta. Hakuprosessissa pettynyt työnhakija saattaa jatkossa valita palvelunsa toisaalta tai työllistyttyään tulla vastaan potentiaalisena asiakkaana tai muuna yhteistyökumppanina.

Pidetäänhän yhtä hyvää huolta työnhakijoista kuin pidämme muistakin asiakkaistamme?

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services
Monster.fi

 

Kokonaisuudessaan kyselyn vastaukset jakautuivat seuraavasti:

Ennen kuin haet työpaikkaa, etsitkö tietoa siitä, minkälaista kyseisessä yrityksessä olisi työskennellä? Valitse kaikki sopivat.

Kyllä, teen yleensä nopean Google-haun 56,5 %
Kyllä, katson yrityksen profiilin työnantajia arvostelevilta sivustoilta (mm. Glassdoor, Kununu) 12,7 %
Kyllä, kysyn lisätietoja nykyisiltä tai entisiltä työntekijöiltä 13 %
Ei, yleensä vain haen työpaikkaa etsimättä lisätietoja 17.8%

*Vastauksia Suomesta oli kaiken kaikkiaan 584 kappaletta. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 10518 työnhakijaa eri maissa. Vastatessa sai valita useita vaihtoehtoja. Kysely toteutettiin Monsterin sivuilla 10.10. – 24.10.2016.