Monster.fi täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi julkaistun videon suunnittelupalaverissa kävimme läpi yrityksemme ja rekrytointi-ilmoittelun historiaa. Kun keskustelussa sivuttiin työnantajamielikuvaa, minulta kysyttiin, onko aihe ollut tapetilla jo toimintamme alkuvuosina. Tähän oli helppo vastata myöntävästi, mutta samalla kysymys sai pohtimaan myös sitä, miten työnantajamielikuvamarkkinointiin vuosituhannen vaihteessa suhtauduttiin ja millaisia muutoksia siinä on tapahtunut vuosien varrella.

Tänä päivänä kaikki meistä ymmärtävät, että työnantajamielikuva rakentuu yrityksen ja sen työntekijöiden välisen suhteen pohjalta. Yksinkertaisimmillaan työnantajamielikuvalla tarkoitetaan edelleen potentiaalisten työnhakijoiden mielikuvaa yrityksestä työnantajana. Tähän määritelmään perustuivat vuosikausia myös työnantajakuvan kehittämiseen liittyvät mediatoimenpiteet.

Työnantajamielikuvaa rakentamassa

Kun aloitin työt nettirekrytoinnin parissa, tarjosimme asiakkaille työpaikkailmoituksia sekä mahdollisuutta löytää hakijoita CV-tietokannasta. Työpaikkailmoituksiin sai lisättyä yrityksen logon ja siinä se sitten olikin. Kun puhuttiin työnantajamielikuvan rakentamisesta rekrytointi-ilmoittelun keinoin, puhuttiin lähinnä lehti-ilmoittelusta ja ajatusmallina oli, että mitä isompi pinta, sitä tehokkaammin mielikuvaan pystyi vaikuttamaan. Kärjistetysti voisi myös todeta, että elettiin aikaa, jolloin työnantajamielikuvaa pyrittiin rakentamaan erilaisilla korulauseilla ja fiiliskuvilla, joita todellisuus yrityksessä ei välttämättä vastannut lainkaan. Jos mietin ensimmäisiä “työnantajamielikuvatuotteita”, joita yrityksenä tarjosimme 2000-luvun alussa, olivat ne sivuille lisättyjä logoja ja bannereita, joissa myimme “pintaa” kuten lehdissä.

Vuonna 2003 tuotevalikoimaamme ilmestyivät työnantajaesittelyt. Lähinnä niitä markkinointiin yrityksille, joilta omat urasivut verkosta puuttuivat. Esittelyt olivat edelleen tekstimuotoisia staattisia tekstejä, joita usein elävöitettiin kuvapankkikuvilla. Vuonna 2004 valikoimaan lisättiin mahdollisuus artikkelien tuotantoon työnhakijoille suunnattuihin uutiskirjeisiin. Career News -niminen sähköinen uutiskirje postitettiin hakijoille kerran kuussa ja jokaisessa uutiskirjeessä oli yhden työnantajan esittely. Voisi sanoa, että otettiin siis ensimmäisiä askelia sisältömarkkinoinnin suuntaan ja tämä siis jo 14 vuotta sitten 🙂

Teknologian kehittyessä vuonna 2005 työpaikkailmoittelu sai uudenlaisen mausteen, kun tekstimuotoisiin ilmoituksiin tuli mahdollisuus lisätä kuvia ja flash-animaatioita. Ilmoituspohjien vaikutusta työnhakijoiden mielikuviin yrityksistä alettiin myös tutkia erilaisin kyselytutkimuksin. Tutkimuksen pohjalta hakijat totesivat erityisesti kuvamaailman vaikuttava yrityksen imagoon. Kuvapankkikuvia vierastettiin ja kuvissa haluttiin nähdä yrityksen omaa henkilökuntaa yrityksen tiloissa.

Tämän päivän suuntaus työpaikkailmoituksissa näyttää olevan hyvinkin yksinkertaistettuun suuntaan, katsoitpa sitten Monster-, Linkedin- tai Indeed-sivuja. Yksinkertaistaminen liittyy ainakin Monsterin sivujen osalta hakijakokemukseen, käytettävyyteen ja toimivuuteen erilaisissa käyttöliittymissä sekä tietosuojaan.

Suomen ensimmäiset virtuaaliset rekrymessut

Vuonna 2006 teimme yhteistyössä GoodMoodin kanssa jotakin uutta ja erilaista. Lanseerasimme Suomessa ensimmäiset sähköiset rekrytointimessut, joita teimme yhteensä kuuden vuoden ajan. Suurimpana uutuutena työnantajamielikuvan rakentamiseen messut toivat liikkuvan kuvan.

Näin jälkikäteen voisi todeta, että olimme tuolloin videoiden kanssa ehkä turhankin aikaisessa, ainakin mitä tulee niiden levitykseen netissä. Ensimmäisillä messuilla videot olivat lähinnä yritysjohdon yksinpuheluja – kyllähän sekin jonkinlaisia mielikuvia varmasti rakensi – ja videoiden katselu ei kotoa välttämättä peruslaitteilla ja nettiyhteyksillä pätkimättä onnistunut. Mutta yritys oli hyvä ja kiinnostus kova, sillä jo ensimmäisillä messuilla mukana oli lähes 40 ennakkoluulotonta yritystä.

Vuosien varrella “messuosastoista” tuli yhä enemmän rekrytointisivujen näköisiä yritysesittelyineen, kuvagallerioineen ja videoineen. Messuvuosien aikana, ja niiden jälkeenkin, olemme olleet tekemässä satoja rekrytointi- ja työnantajamielikuvavideoita. “Puhuva pää” -videoiden jälkeen siirryttiin videoihin, joissa panostettiin tarinankerrontaan ja mukana oli ammattinäyttelijöitä.

Vuoden 2010 messuilla uutuutena lanseerattiin videouratarinat. Uratarinat herättivät paljon kiinnostusta ja teimme niitä kymmenittäin. Niitä käytettiin paljon myös yritysten omilla kotisivuilla ja kun videoiden liittäminen työpaikkailmoituksiin tuli mahdolliseksi, uratarinat ja yritysvideot alkoivat myös vilahdella työpaikkailmoituksissa.

Videon merkitys osana työpaikkailmoittelua

Isommin videosisällöt työpaikkailmoituksissa eivät kuitenkaan ole toistaiseksi läpilyöneet, mutta muuttuuko tämä tulevina vuosina? Viitteitä siihen tarjoavat maailmalla julkaistut uudet sovellukset, joiden avulla videotyöpaikkailmoituksen voi kätevästi julkaista esim. Monsterin kaltaiseen palveluun suoraan älypuhelimesta. Videoiden sisältöihin ovat vaikuttaneet positiivisesti tuotannon helppous ja kehittyneet laitteet. Työnantajamielikuvan rakentamiseen tarkoitetuissa videoissa suuntaus näyttää taas olevan autenttisempaan suuntaan ja hyvä niin. Siksi haluammekin uskoa vahvasti siihen, että videosisältöjen määrä jatkossa kasvaa, kun kuka tahansa voi tänä päivänä kuvata varsin hyvälaatuisia videoita matkapuhelimella. Ja jos esimerkiksi työntekijälähettiläiden tuottamien videoiden laatuun haluaa hieman enemmän panostaa, eivät lisälaitteet paljoa maksa.

Tähänastinen suurin muutos työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä tapahtui kuitenkin 2010-luvun alkupuolella, kun sosiaalisen median kanavien käyttö yleistyi Suomessa. Enää työnantajamielikuvan rakentaminen ei onnistunutkaan pelkillä pinnoilla ja korulauseilla. Omien työntekijöiden käyttö työntekijälähettiläinä alkoi yleistyä ja myös hyvään hakijakokemukseen alettiin panostaa enemmän. Viime vuosien “uusimpana trendinä” työnantajamielikuvamainonnassa ovat sisältömarkkinointi kampanjat, joissa yrityksen tuottamaa tai yritykselle tuotettua sisältöä jaellaan tarkkaan valikoiduille kohderyhmille, heille sopivissa kanavissa. Näitä kampanjoita myös me olemme toteuttaneet yhdessä Alma Talentin loistavien medioiden kanssa.

Mitkä ovat työpaikkailmoittelun trendit tulevaisuudessa?

Kuinka sitten tulevaisuudessa? Mitkä voisivat olla seuraavia trendejä, kun puhutaan työnantajamielikuvasta ja mediasta? Työelämä ja työn merkityksellisyys sekä työnantajien läpinäkyvyys ja vastuullisuus, ovat tämän hetken tärkeitä puheenaiheita, joissa myös Monster.fi ja Alma Media haluavat olla sekä sisältöjen, että asiakkaille ja kuluttajille tarjottavien palvelujen muodossa mukana. Lähiaikoina tulemme myös lanseeraamaan palvelun, joka hyödyntää uudenlaista dataa työnantajamielikuvan kehittämiseen ja mittaamiseen liittyen. Mittaaminen ja saavutettujen tulosten arviointi, kun on tähän saakka ollut mielestämme yksi työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvistä haasteista. Uusien palveluiden kautta, haluamme jatkossa auttaa asiakkaitamme työnantajamielikuvan kehittämisen johtamisessa sekä siinä, kuinka siitä tehdään liiketoimintaan kytkeytyvä menestystekijä.

Lopuksi haluan vielä todeta, että vanhojen arkistojen kaivelusta tuli mukava matka menneeseen ja muistot nostivat hymyn useaan otteeseen korviin. Moni asiakkaistamme varmasti jakaa nämä yhteiset muistot ja olisikin mukava kuulla myös teidän ajatuksianne.

Katso videolta, kuinka Monsterin tarina on alkanut ja miten Monster on kehittynyt vuosien varrella

Kirjoittaja on Alma Career Oy:n toimitusjohtaja Marja Pylkkänen, jolla on 18-vuoden kokemus nettirekrytoinnista ensin Jobline.fi ja sittemmin Monster.fi palveluksessa.