Yrityskulttuurista puhuttaessa tulee usein keskityttyä vain pinnallisiin asioihin, kuten esimerkiksi työpaikan pizzapäivät tai muu kiva tekeminen, mitä yrityksessä järjestetään. Kuitenkin yrityskulttuuri on asia, joka ulottuu paljon syvemmälle – se on yrityksen tapa toimia ja oikeastaan yrityksen koko olemassaolon tarkoitus. Tästä aiheesta oli puhumassa viestinnän tekijä Kirsi Piha viestintätoimisto Ellun kanoista HRx-tapahtumassa.

Tutkimusten mukaan valtaosa yritysjohtajista pitää yrityskulttuuria tärkeänä, mutta vain harva pitää oman yrityksensä kulttuuria sellaisena kuin sen pitäisi olla. Kuitenkin suurin osa uskoo, että yrityskulttuuriin panostaminen parantaisi yrityksen arvoa.

Anna mahdollisuus kyseenalaistaa nykyisiä toimintamalleja

Piha korostaa yrityskulttuurin vahvistamisessa mahdollisuutta terveeseen haastamiseen, eli ”konfliktointiin”. Konfliktilla ei tässä tapauksessa tarkoiteta turhanpäiväistä riitelyä vaan sen sijaan reipasta haastamista ja uusien näkökulmien tuomista nykyisiin tapoihin ja toimintamalleihin. Konfliktointia voisi kutsua myös termillä rakentava vuoropuhe.

Esimiesten tulee kyetä ottamaan konflikti vastaan ja yrityksen ilmapiirin tulee olla sellainen, että työntekijät voivat tuoda esille organisaation ongelmia joutumatta itse vaikeuksiin. Ongelmallista on, jos yrityksen johdolla on asenne, että mitään epäkohtia ei saa tuoda esille, ellei ole siihen valmista ratkaisua. On kuitenkin parempi, että ongelmat nostetaan esille ja kaikkien tietoisuuteen, tämän jälkeen erilaisia ratkaisumalleja voidaan yhdessä kehittää.

Konflikti kertoo myös työntekijöiden sitoutumisesta

Ihmiset, jotka aidosti välittävät yrityksestä ja sen kohtalosta, tuovat sen epäkohtia esille helpommin. Tämän takia konfliktointia ei tule nähdä uhkana tai tarpeettomana kritisointina, vaan ajatella se pikemminkin vahvuutena ja mahdollisuutena kehittyä.

Sitouttamisella on myös vaikutusta yrityksen liiketoimintaan. Tutkitusti yrityksillä, joissa on sitoutuneemmat työntekijät, on myös parempi asiakastyytyväisyys. Parhaimmillaan hyvä yrityskulttuuri on siis varteenotettava kilpailuetu.

Muutosälykkäät yritykset selviävät

Nykyajan työelämä on hetkisempää kuin ennen. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa yritysten kyky uudistua on hitaampaa kuin toimintaympäristön muutos. Tällöin yrityksen tehokkuus kärsii ja syntyy ilmiö, jota Piha kutsuu termillä ”rytmihäiriö”.

Selviytyäkseen alati muuttuvassa ympäristössä, yritysten on oltava muutosälykkäitä. Muutosälykkyyttä voisi luonnehtia myös esimerkiksi ketteryydeksi, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa nykyisten, itsestään selvinä pidettyjen toimintatapojen kyseenalaistamista.

Muutosälykäs organisaatio perustuu luottamukseen. Konflikteja syntyy vain, jos on yrityksessä luottamuksen ilmapiiri ja työntekijät kokevat olevansa tasavahvoja.

Konfliktin huomiotta jättäminen voi olla yritykselle kohtalokasta, sillä nykymaailmassa ainoa varma asia on jatkuva muutos.

 

Krista Vuori
Monster.fi