Lataa työpaikkailmoitusmalli

Työpaikkailmoituksen tavoitteena on herättää halutun kohderyhmän kiinnostus ja innostaa heitä hakemaan työpaikkaa.

Työpaikkailmoittelulla on suuri vaikutus hakijoiden mielikuvaan yrityksestä työnantajana, joten siihen kannattaa suhtautua samoin kuin yrityksen muuhunkin mainontaan ja panostaa ilmoituksen kirjoittamiseen huolella.

Tiedosta, minkälaisia hakijoita etsit

Ennen kuin lähdet kirjoittamaan työpaikkailmoitusta, selkeytä mielessäsi kohderyhmä, sillä se vaikuttaa työpaikkailmoituksen sisältöön ja ilmoituksen markkinointiin. Tavoitteletko aktiivisia vai passiivisia hakijoita? Haetko kokenutta vai vasta-alkajaa? Kaikki nämä vaikuttavat ilmoituksen laatimiseen ja sen mahdolliseen markkinointiin.

Mitä enemmän olet kohdentanut ilmoituksen tietylle hakijaryhmälle jo ilmoitustekstissä, sitä paremmin se vetoaa tavoittelemiisi työnhakijoihin.

Hyvä työpaikkailmoitus on rakenteeltaan selkeä

Työpaikkailmoituksen tyyli tai rakenne voi vaihdella, mutta seuraavat asiat ilmoituksesta tulee ainakin löytyä.

Yrityksen esittely

Työpaikkailmoituksessa kannattaa kertoa hieman yrityksestäsi. Voit avata hieman sen toimialaa ja historiaa tai kertoa esimerkiksi yrityksenne arvoista ja missiosta. Mieti, minkälaiset asiat kiinnostavat ja puhuttelevat kohderyhmää.

Yrityksesi ja sen työpaikkakulttuurin esittelyssä voit hyödyntää myös videoita ja fiiliskuvia, jotta se houkuttelisi työnhakijoita.

Tehtävänkuvaus

Hakijoita kiinnostaa tietenkin, mitä itse työ pitää sisällään. Ole realistinen vaatimuksissa, mieti mitä taitoja tehtävässä aidosti tarvitaan. Vasta-alkajaa etsittäessä kannattaa kertoa tarkemmin, mitä tyypillinen työpäivä sisältää ja miten työtehtävät suoritetaan. Kun haussa on kokenut ammattilainen, kannattaa ennemminkin keskittyä työn tavoitteisiin. Älä silti sorru epämääräisyyksiin ja turhaan sanahelinään, ole mieluummin konkreettinen kuin ympäripyöreä.

Kerro myös, tulisiko uusi työntekijä osaksi tiimiä vai onko työ itsenäisempää.

Mitä tarjoatte työntekijälle

Työpaikkailmoitukseen ei kannata listata pelkkiä vaatimuksia työntekijälle, vaan kertoa vastapainoksi mitä tarjoatte työntekijälle. Jätä tästäkin pois kliseet ja ympäripyöreydet ja kerro konkreettisesti esimerkkejä yrityksen tarjoamista eduista. Hakijoita kiinnostavia asioita voivat olla esim. puhelin-, lounas- tai autoetu, etätyöoikeus jne. Myös kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet kannattaa mainita.

Työnhakijoille tärkeää tietoa on myös työpaikan sijainti, joten älä unohda mainita sitä. Voit myös mainita hyvistä kulkuyhteyksistä työpaikalle, jos koet sen olevan tarpeellista.

Myös palkkauksesta kannattaa mainita työpaikkailmoituksessa. Kerro odotatteko hakijalta palkkatoivetta vai määräytyykö palkka jotenkin muuten, esimerkiksi työehtosopimuksen mukaan.

Miten haetaan?

Tärkeitä asioita ovat myös kaikki itse hakemiseen liittyvät käytännön asiat.

Kerro ainakin nämä:

Epärealistinen työpaikkailmoitus ei innosta hakijoita

Työnhakijoihin vetoaa aitous, pyri siis antamaan aito ja rehellinen vaikutelma työpaikkailmoituksessa.

Ole todenmukainen tehtävänkuvausten kanssa, älä turhaan yritä piilottaa tai hämärtää tehtävänkuvausta epämääräisten myyntipuheiden alle. Tällä taktiikalla saat vain vähemmän relevantteja hakemuksia.

Hakijat kaikkoavat myös, jos vaatimukset ovat liian epärealistiset tai ristiriidassa keskenään. Edelleen näkee ilmoituksia, joissa on pitkä lista vaadituista taidoista ja lisäksi toivotaan vielä usean vuoden työkokemusta. Työnimikkeenä on kuitenkin harjoittelija. Tämä tuskin innostaa ketään vaatimukset täyttävää hakemaan. Suhteuta siis vaatimukset tehtävänkuvaukseen, työnimikkeeseen ja palkkaukseen.

Kielioppi kunniaan

Kiinnitä huomiota myös ilmoituksen oikeakielisyyteen. Miksi työnhakijoilta vaaditaan täydellistä kieltä, mutta työpaikkailmoitukset ovat kieliasultaan usein vähän niin ja näin? Kirjoitus- ja kielioppivirheitä vilisevä työpaikkailmoitus ei anna yrityksestäsi uskottavaa kuvaa ja karkottaa pätevät hakijat pois.

Kannattaa luetuttaa työpaikkailmoitus varmuuden vuoksi jollakin kohderyhmän edustajalla, jotta saat varmuuden tehtävänkuvauksen selkeydestä ja ilmoituksen houkuttelevuudesta.

Lataa työpaikkailmoituksen mallipohja

Laadimme avuksesi mallityöpaikkailmoituksen, jonka pohjalta voit alkaa rakentaa omaa ilmoitustasi.

Lataa työpaikkailmoitusmalli

On tärkeää myös miettiä, missä kanavissa työpaikkailmoitusta kannattaa jakaa ja markkinoida, jotta se saisi parhaan mahdollisen näkyvyyden tavoittelemassasi kohderyhmässä.