Tiettyjen alojen osaajapula kärjistyy siihen, että yritykset joutuvat kilpailemaan parhaista tekijöistä.

Yksi vahvimmista motivaattoreista työnhakijoille on yrityksen brändi. Yrityksen brändiin vaikuttavat esimerkiksi mainonta ja markkinointikampanjat, mutta myös työnantajamielikuva on osa brändiä, eikä sen merkitystä kannata väheksyä.

Työnantajamielikuvalla on usein palkkaa suurempi merkitys työpaikan valinnassa, joten siihen panostaminen kannattaa. Samantyyppisiä yrityksiä vertaillessa, potentiaalisen hakijan ja yrityksen välinen yhteys voi olla ratkaiseva tekijä. Positiivinen työnantajamielikuva on siis yrityksille kilpailuvaltti.

Rakenna perusta huolella

Alkuun on tärkeää hahmottaa, minkälaiseksi yrityksen omat työntekijät kokevat yrityksen tällä hetkellä. Sen jälkeen tulisi selventää, mitä yritys tarjoaa heille työnantajana.

Vasta sitten kannattaa miettiä, mitkä voisivat olla ne tekijät, jotka tekevät yrityksestä erityisen houkuttelevan työnhakijan näkökulmasta.

Vinkkejä työnantajakuvan rakentamiseen:

1. Ole toiminnassasi johdonmukainen

Varmista, että kaikki yrityksesi toiminta on yhtenäistä ja tukee yrityksen arvoja. Tähän kuuluvat esimerkiksi sisäinen ja ulkoinen viestintä, työnimikkeet, perehdytys jne. Keskittyminen johdonmukaisesti yhtenäiseen toimintaan, irtonaisten kampanjojen sijaan, auttaa vahvistamaan muistijälkeä yrityksestä.

2. Ennakoi ja ole proaktiivinen

Yrityksen työnantajakuvaa kannattaa kehittää, vaikka tulevia rekrytointeja ei olisi vielä tiedossa. Erilaisia verkostoja ja yhteisöjä rakentamalla on mahdollista kasvattaa yrityksen kilpailuetua ja lisätä sen haluttavuutta työpaikkana.

3. Huomioi eri hakijaryhmät

Rekrytointiprosessin onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa suuresti hakijoiden mielikuvaan yrityksestä työnantajana.

Hyvin kohdennetut viestit ja sisällöt herättävät kiinnostuksen halutussa kohderyhmässä. Kiinnitä erityistä huomiota hakijaviestintään ja käytä tarvittaessa rekrytoinnin apuna erilaisia ohjelmia ja työvälineitä.

4. Seuraa yrityksestäsi käytävää keskustelua ja reagoi tarvittaessa

On hyvä olla tietoinen siitä, mitä yrityksestä puhutaan, oli palaute sitten negatiivista tai positiivista.

Negatiivisesta keskustelusta voi nousta esille epäkohtia yrityksestä, jotka on helppo korjata esimerkiksi yrityksen toimintatapoja muuttamalla. On tärkeää, että kritiikkiä kohdatessa ei ryhdytä puolustuskannalle, syyttämään ulkopuolisia tekijöitä tai pahimmassa tapauksessa palautteenantajaa itseään. Tämäntyyppinen reagointitapa saa vain yrityksesi huonoon valoon.

Positiivinen palaute taas kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti.

5. Ole aito ja luova

Kannattaa rohkeasti kannustaa työntekijöitä ideoimaan, miten yritys voisi erottautua muista ja kehittäkää uusia tapoja kertoa yrityksestänne.

Yritykseesi liittyviä sisältöjä ei kannata säädellä liian tarkasti. Esimerkiksi työntekijälähettiläiden liian tarkka kontrollointi näkyy ulospäin, eikä anna yrityksestäsi aitoa vaikutelmaa.

 

Ota kuitenkin huomioon, että maine ei synny yhdessä yössä, vaan sitä on rakennettava pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.