Työelämä muuttuu ja etätyöskentely on entistä yleisempää tietotyöläisen arjessa. Työnteko on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta, kun työntekoa varten tarvitaan vain toimivat yhteydet, puhelin ja tietokone. Moni hyödyntääkin etätyöpäiviä rytmittämään työviikkoa toimistopäivien vastapainona. Joku työskentelee kilometrin päässä toimistolta oman kodin rauhassa, toinen taas tuhansien kilometrien päässä toisessa maassa.

Tutkimusten mukaan etätyö lisää tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Vaikka toimistolla on mahtavaa sparrailla työkavereiden kanssa, toimistoympäristössä häiriötekijöiden määrä moninkertaistuu. Välillä voi siis olla parempi tehdä töitä omassa rauhassa, etenkin jos työ vaatii paljon keskittymistä.

Etätyöskentely ei kuitenkaan sovi kaikille, vaikka siihen työn puolesta olisikin mahdollisuus. On siis hyvä tunnistaa, jos itselleen ei sovi työskentely kotoa. Osa meistä tarvitsee selkeän siirtymän töihin ja työskentely-ympäristön ilman kodin häiriötekijöitä.

Etätyön hyviä puolia:

Etätyön negatiivisia puolia:

Avainroolissa kommunikointi, työn johtaminen ja selkeät pelisäännöt

Tiimin työskentely yhdessä, mutta erillään, pakottaa keskittymään viestintään. Kun kommunikointi työkavereiden kesken tapahtuu pääasiassa sähköisiä kanavia pitkin, tulee jokaisen panostaa selkeään ja ymmärrettävään viestintään.

Mahdollisuus väärinymmärryksille moninkertaistuu, kun viestitään kirjallisesti nopeissa tilanteissa ja viestinnästä poistetaan ilmeet ja äänenpaino. Myös järjestelmien, viestintäkanavien ja laitteiden toimivuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta työskentely etänä on mahdollista ja toimivaa.

Etätyöskentelyn sallivassa työympäristössä myös tiiminvetäjän roolilla on tärkeä merkitys. Kun emme ole enää päivittäin läsnä samassa tilassa, on keskusteluyhteys ja tilanneseuranta entistä tärkeämpää. Nopeatempoisessa tiimissä, jossa olemme riippuvaisia työkaverista, ja jossa tietoa liikkuu paljon myös toimistolla käytävissä keskusteluissa, täytyy löytää uusia tapoja viestiä ja keskittyä myös eri tavalla siihen, miten asiat ilmaisee.

Monsterilla hyviä kokemuksia etätyöstä

Monsterin asiakaskokemuksesta vastaava CX-tiimi työskentelee pääosin Helsingistä käsin, mutta etätyöskentelyllä on entistä suurempi rooli tiimin arjessa. Yksi tiimiläisistämme on työskennellyt jo vuosia Tampereella, piipahtamalla pari kertaa viikossa pääkaupunkiseudulla. Tänä syksynä yksi tiimimme jäsen siirtyi työskentelemään vakituisesti Tukholmasta, kotitoimistolta käsin.

Teimmepä töitä etänä tai toimistolla, niin tärkeintä on kuitenkin varmistaa toimiva ja avoin viestintä tiimiläisten välillä.

Monsterin CX-tiimi vinkkaa: Jos etäpäivänä tulee yksinäinen olo, ottakaa videopuhelu työkaverin kanssa. Jos videoyhteys on auki pidempään, saat fiiliksen, että olisit toimistolla. Samalla voit vaihtaa ajatuksia työkaverin kanssa työskentelyn lomassa.


Elina Kallio
Customer Service Specialist, Monster

Raita Ranta
Customer Experience Manager, Monster