Rekrytointi ja markkinointi kulkevat jo niin käsikkäin, että joissain yrityksissä rekryprosessit on sulautettu osaksi markkinoinnin työkenttää. ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Iikka Lindroos kertoo Kauppalehti Studio Kulmahuoneessa näkevänsä kehityksen luonnollisena, sillä työnantajamielikuvan merkitys rekrytoinnissa kasvaa koko ajan.

– Sosiaalisen median kautta välittyy työnhakijoille valtavasti sellaista tietoa yrityksistä työnantajina, joka ei ole yritysten itsensä tuottamaa. Kahteen kolmesta hakijasta näin saatu tieto vaikuttaa päätökseen hakea tai olla hakematta työpaikkaa.

Muu kuin yrityksen virallisia kanavia pitkin välitetty tieto on useimmiten työntekijöiden itsensä tuottamaa. Työntekijät jakavat palasia ja tunnelmia arjestaan töissä, ja pienistä osista koostuvat viestit rakentavat koko yrityksen brändimielikuvaa yhdessä. Onnistumiset, palkituksi tulemiset ja huomioimiset jaetaan herkästi sosiaaliseen mediaan, mutta niin myös turhautumiset ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset.

– Työnantajaan liittyvistä asioista keskustellaan verkossa yhä enemmän, ja valtaosa someen asti päätyvistä jutuista on positiivisia. Negatiivisten osuus on selvästi pienempi, mutta niiden huomioarvo on toisaalta isompi, Lindroos muistuttaa.

Työnantajamielikuvaa ei voi siis nykypäivänä juurikaan enää tietoisesti rakentaa, eikä sitä ainakaan voi tehdä teeskennellen. Se, miten nykyinen henkilöstö työnsä merkityksen ja työpaikkansa arvot kokee, välittyy suoraan myös potentiaalisille uusille työntekijöille.

– Myös freelancerina työnsä tekevien määrä kasvaa jatkuvasti, eikä ainoastaan olosuhteiden pakosta. Huippuosaajille merkitsee paljon se, kenelle he työskentelevät – työnantajamielikuvan on siis oltava aidosti houkutteleva, jotta talenttia omaavat tekijät suostuvat sitoutumaan yhteen yritykseen, Lindroos toteaa.

 

Rekrytointia tehtävä uudella otteella

Kun yritykseen halutaan löytää osaajia, on rekrytoinnin viestit osattava kohdistaa oikeisiin kanaviin. Manpowerin tutkimusten mukaan jopa 60 prosenttia potentiaalisista työntekijöistä on niin sanottuja passiivisia hakijoita, jotka eivät lue työpaikkailmoituksia tai muutenkaan etsi aktiivisesti tietoa työpaikoista.

Mikäli viestinsä haluaa saada myös passiivisten hakijoiden verkkokalvoille, on se tehtävä muualla kuin perinteisen rekrytointiviestinnän kanavissa. Kun potentiaaliset työntekijät ovat aktiivisia eri digitaalisissa ja sosiaalisen median kanavissa, on rekrytoijien ymmärrettävä erilaiset kuluttajaprofiilit ja opittava, missä kanavissa minkäkin laiset ihmiset ovat. Eri kanavissa taas toimivat erilaiset viestintätavat, joten hr-ammattilaisilla ja markkinoijilla riittää hallittavaa.

– Keskinkertaisuudella ei voi pärjätä, joten yritysten kannattaa panostaa siihen, että rekrytointiviestintää hoitaa useampi ihminen, jotka kukin hallitsevat omat kanavansa ja tuntevat niiden käyttäjätyypit erinomaisesti, Lindroos neuvoo.

 

Alkuperäinen artikkeli: Kauppalehti Studio Kulmahuone.

Kirjoittanut: Linda Pynnönen