Työnantajakuvan rakentaminen on pitkäkestoista työtä, jossa pidemmän ajan tavoitteita kohti askelletaan pienten tekojen kautta. Opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat työnantajakuvan rakentamisen kannalta mielenkiintoinen kohderyhmä, joka on yhtäältä hyvin kriittinen, toisaalta avoin ja tiedonjanoinen. Kokosin muutamia käytännön vinkkejä opiskelijakohderyhmän tavoittelemiseen.

Käytä hetki viestinnän hahmottamiseen

Viestinnällä on suuri merkitys etenkin vähän työkokemusta omaavien opiskelijoiden tavoittelemisessa. Nuoret ovat vastaanottavaisia ja kokemuksia innokkaasti kerääviä. He haluavat tietää aidosta työympäristöstä, ihmisistä ja kehitysmahdollisuuksista.Olipa kanavana some, verkkosivut tai rekrytointi-ilmoitus, on muistettava rakentaa kohderyhmälle suunnattu tarina todellisuudesta kummuten ja valittava viestinnän sävy kohderyhmälle sopivaksi. Työnantajakuvaa ei voi rakentaa todellisuudesta irrallisella viestinnällä, vaan sen on todennuttava organisaation teoissa ja ihmisissä. Kiteytä ja kerro ne asiat, joita voit aidosti hehkuttaa organisaatiosi hyvinä puolina. Ole myös rehellinen ja kerro, millaisia ominaisuuksia työssä onnistuminen edellyttää.

Osoita kiinnostuksesi ja sitouta varhain

Ole näkyvillä opiskelijoiden arjessa.Järjestä kohtaamisia – miten opiskelijat muuten saisivat käsityksen siitä, millaisia töitä organisaatiosi tarjoaa ja millaisia ihmisiä siellä työskentelee? Mieti, kuka on sopiva, kohderyhmän kanssa samaa kieltä puhuva organisaatiosi lähettiläs. Hyödynnä organisaatiossasi työskenteleviä oppilaitosten alumneja viestinviejiksi entisiin opinahjoihinsa. Ole aktiivinen korkeakoulukumppani, mutta älä unohda opiskelijoiden omia ryhmittymiä, mm. ainejärjestöjä ja kiltoja. Järjestä urailtoja, kutsu opiskelijat yritysvierailulle tai käy vierailemassa luennoilla. Asiantuntemuksen jakamisen kautta vakuutat tulevat osaajat siitä, että organisaatiossasi on alan parasta osaamista sekä kehittymis- ja oppimismahdollisuuksia.

Lue Sannan loput vinkit Psyconin blogista