Yrityksen brändi on työnhakijoille yksi vahvimmista motivaattoreista hakea avoinna olevaa työpaikkaa. Näin kertoo henkilöstöalayritys ManpowerGroupin kansainvälinen Solutions 2014 -kysely, jonka mukaan joka neljäs hakija sijoittaa yrityksen maineen kolmen tärkeimmän työnhakuun vaikuttavan asian joukkoon. Tämä tarkoittaa, että kun punnitaan motiiveja hakea tiettyä avointa paikkaa, monelle työnhakijalle yrityksen brändi ja maine ovat jopa yhtä tärkeitä kuin työstä saatava palkka.

Vaikka työnhakijoiden käsityksiin yrityksestä vaikuttavat osaltaan sen markkinointikampanjat, yrityksen työnantajamaineella eli asioilla, kuten sen visiolla, arvoilla, läpinäkyvyydellä ja työkulttuurilla on huomattava vaikutus potentiaalisiin hakijoihin.

Työnantajat saavuttavat parhaiden työntekijöiden ja lahjakkuuksien mielenkiinnon panostamalla oman maineensa rakentamiseen ja työnantajakuvan brändäykseen. Työnantajamaineen rakentaminen on pitkäjänteistä tekemistä, ja parhaat tulokset saadaan kokonaisvaltaisella strategialla suunnittelusta toteutukseen asti. Manpowerin koostamat 8 avainaskelta onnistuneeseen työnantajamaineeseen vaativat sitoutumista ja kärsivällisyyttä:

1. Ota eri hakijaryhmät huomioon

Menestyksekkäimmät rekrytoinnin ammattilaiset hyödyntävät markkinoinnin työkaluja rekrytointiprosesseissa. Hyvin kohdennetut viestit ja sisällöt herättävät kiinnostuksen halutussa kohderyhmässä.

2. Ole aito

Potentiaalisen hakijan ja yrityksen välinen yhteys voi olla ratkaiseva tekijän hakijalle, kun puntarissa ovat muuten samantyyppiset yritykset. Vältä liiallista sisältöjen säätelyä ollaksesi aito. Esimerkiksi työntekijälähettiläiden liian tarkka kontrolloiminen näkyy ulospäin eikä luo aitoa kuvaa yrityksestäsi.

3. Ole johdonmukainen

Kaiken yrityksesi tekemisen – työnimikkeistä ja hakukokemuksista yritysblogeihin ja perehdytykseen – tulisi puhua samaa kieltä, samalla äänensävyllä henkien yrityksenne ydinarvoja. Jatkuva ja johdonmukainen tekeminen välttää mielikuvan irtonaisista rekrytointikampanjoista.

4. Ole tietoinen palautteesta

Yrityksen täytyy olla tietoinen siitä, mitä siitä puhutaan – niin hyvässä kuin pahassa – oli se sitten totta tai ei. Hakijoiden käsitykset eivät muutu, jos et tiedä mitä korjata. Seuraa ympäristössäsi ja sosiaalisessa mediassa mitä yrityksestäsi puhutaan.

5. Ole luova

Joillain yrityksillä saattaa olla käytössä samat tehtävänimikkeet kuin 10 vuotta sitten. Tarkastele yrityksesi työnkuvauksia ja mieti, miten ne eroavat pahimmista kilpailijoistanne – miksi työnhakija haluaisi tehdä töitä yrityksessänne ja mikä saa työntekijänne jäämään yritykseen pidemmäksi aikaa? Kannusta työntekijälähettiläitäsi puhumaan yrityksestänne uusin keinoin ja mieti itse, miten kehittää sisältöjänne luovemmiksi.

6. Ole proaktiivinen

Kehitä ja kasvata yhteisöjäsi jo ennen kuin tarve rekrytointiin syntyy. Rakentamalla yhteisöjä ja verkostoja ennen itse rekrytointia kasvatat yrityksesi kilpailuetua sen haluttavuudessa. Tee yrityksen yhteisöihin liittymisestä mahdollisimman helppoa.

7. Ole valmis reagoimaan

Vaikka verkossa esiintyisi negatiivisia kommentteja, älä ryhdy puolustelevaksi. Pyri käsittelemään ja ratkaisemaan palaute ja sen aiheuttanut ongelma. Kun palaute on positiivista, pyri hyödyntämään tilanne mahdollisimman monipuolisesti. Muista kuitenkin, että aitous ratkaisee myös tässä asiassa.

8. Ole rohkea

Työnantajamaine muotoutuu yhä vahvemmin verkossa, jossa yrityksellä itsellään on yhä vähemmän valtaa hallita sitä, mitä siitä puhutaan. Kontrollittomuuden tunne ja epäilyt eivät kuitenkaan ole ratkaisu, vaan uusi mediaympäristö vaatii uudenlaista rohkeutta perinteisten käytäntöjen rinnalle.

 

Maineenhallintaan liittyy kaikki, mitä yritys tekee ja miten se julkisesti tulee esille.  Yrityksellä on mahdollisuus erottua ja olla oman näköisensä myös rekrytointiviestinnässä. Monster rakentaa yhdessä asiakkaidensa kanssa yritysten työnantajamainetta.  Personoidulla rekrytointiviestinnällä houkutellaan parhaimmat osaajat mukaan hakuprosessiin. Nykypäivän rekrytointiviestinnässä on mahdollista ajatella ja toteuttaa asioita uusin tavoin.

”Työnantajamielikuvan rakentaminen on osa yrityksen brändinrakennusta – sitä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja kohderyhmiä kuunnellen. Monsterilla tarjoaa yritykselle rekrytointia tukevaa sisällöntuotantoa ja visualisointeja esimerkiksi ilmoituspohjien, infograafien ja videoiden muodossa sekä mahdollisuuden tavoittaa median kautta halutut kohderyhmät. Työnantajamielikuvaan liittyvien eBrand-tuotteiden kautta kerromme hakijoille yrityksen parhaat puolet, erotamme brändin kilpailijoista ja vahvistamme hakijoiden mielikuvaa yrityksestä työnantajana”, kertoo Monsterin Employer Branding Product Manager Inari Juutilainen.

 

Katri Laakso, Monster.fi